Escape to a serene paradise at Seaside Boutique Resort. Immerse yourself in unparalleled luxury, personalized service, and breathtaking surroundings. Indulge in comfortable accommodations, exquisite cuisine, and genuine hospitality. Experience a staycation like no other, where tranquility meets elegance.

Become a Seaside Rewards Member

Join Seaside Rewards for immediate savings on rooms and suites and exclusive benefits you’re sure to enjoy at best rooms and good services.

Ưu đãi tốt nhất

Ưu đãi đặc biệt khi đặt phòng trực tiếp

 
 Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái tại Boma Resort Nha Trang, nơi bạn có thể bỏ lại những lo lắng về giá cả của mình.

  • Giảm giá độc quyền 10% khi sử dụng mã đặc biệt “BOMADIR10” khi đặt trực tiếp trên trang web của chúng tôi
  • Miễn phí Đĩa xiên nướng BBQ dành cho 2 người (áp dụng từ Phòng Bay View trở lên)
  • Tận hưởng giảm giá 25% cho tất cả các liệu trình chăm sóc da mặt tại Sensory Spa
Để biết thêm thông tin :
Email: đặt phòng@bomanhatrang.com
Điện thoại : (+84)258 383 5555